TATİL ARA

Assos Stoaları

Stoalar;

Stoa'nın kelime anlamına bakıldığında karşılığının sütunlu galeri olduğu görülür. Antik Assos'da Stoalar Agoranın kuzey ve güney kısımlarında bulunmaktaydı ve üst kısımları örtülü, ön kısımları ise sütunlu olan ticari mekânların bulunduğu yerdeydiler.

Biri Agora Tapınağı’nın kuzeyinde, diğeri de güneyinde bulunmak üzere Stoalar iki adettirler. Kuzeydeki M.Ö. 3. yüzyılın sonunda inşa edilmiştir. İki katlı, Dorik şeklindedir. İçinde ise kapalı mekanlar bulunmaktadır. Kuzey stoanın bilinen uzunluğu 111,53 metredir.
Güney Stoa ise dört katlıdır. İlk katta iki adet su deposu bulunmaktaydı ve bu su depoları kanallar yardımıyla aşağı kısımdaki Roma Hamamına su sevketmekteydi. Alt katta ise sütunların arası dörtgen panolarla süslenmiştir. Güney stoanın bilinen uzunluğu 69 metredir.